ALGEMENE VOORWAARDEN


Wanneer er niet binnen de 24u een afspraak wordt geannuleerd door hinder zal de helft van de behandeling aangerekend worden.


Wanneer de cliënt één maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Beautycenter So Fine gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel in aanrekening van de cliënt.


Beautycenter So Fine heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan bedrijfspand en/of ruimte waar Beautycenter So Fine is gevestigd.


Beautycenter So Fine meldt diefstal altijd bij de politie.


Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen heeft de schoonheidsspecialiste het recht de cliënt de toegang tot het salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.